Monday, 30/11/2020 - 09:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đinh Lạc. Đc: 28/1 Đồng Lạc 2. ĐT: 0263-3773-494

Hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 735/SGDĐT-KTKĐCLGD

V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

 

Kính gi:

 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các trường THPT, PT DTNT;

- Các trung tâm giáo dục thường xuyên;

- Trung tâm GDNN- GDTX.

 

 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 6/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018–2019 như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 1.  Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp mẫu giáo, tiểu học, THCS thực hiện phương thức xét tuyển. Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn huyện (thành phố) thực hiện phương thức xét tuyển theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Tuyển sinh vào các trường THPT Chuyên thực hiện theo phương thức thi tuyển.

4. Đối với PT DTNT cấp THCS tuyển sinh trên địa bàn huyện, theo phương thức xét tuyển.

5. Đối với trường PT DTNT cấp THPT tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện theo phương thức xét tuyển.

 II. TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON

 1. Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018-2019 để thực hiện tuyển sinh. Huy động 100% trẻ mầm non 5 tuổi ra lớp để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.  
 2. Đảm bảo thực hiện sĩ số trên lớp theo quy định tại Điều lệ trường mầm non để thực hiện công tác kiểm định chất lượng và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
 3. Thời gian hoàn thành việc tuyển sinh trước ngày 30/7/2018.

III. TUYỂN SINH LỚP 1

 1. Hồ sơ và điều kiện dự tuyển:
  • Đơn xin nhập học.
  • Giấy khai sinh (bản sao).
  • Hộ khẩu (bản photocopy có công chứng).
 2. Huy động 100% trẻ có độ tuổi từ 6 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn huyện, thành phố vào học lớp 1. Tạo mọi điều kiện cần thiết để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, dân tộc ít người … được đi học.
 3. Khi nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh, người thu nhận hồ sơ phải đối chiếu các thông tin trên giấy khai sinh và hộ khẩu để tránh trường hợp sai lệch thông tin đối với việc cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh về sau.
 4. Lịch xét tuyển: Hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 30/7/2018.

IV. TUYỂN SINH LỚP 6

1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

Những học sinh có hồ sơ hợp lệ và có đủ các điều kiện sau đây được tham dự xét tuyển vào lớp 6 THCS:

- Đã hoàn thành chương trình tiểu học.

- Độ tuổi: Tuổi của học sinh trường trung học cơ sở thực hiện theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

2. Phương thức tuyển sinh

 Thực hiện xét tuyển tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 THCS.

 

3. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 THCS.

- Học bạ chính cấp tiểu học có xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học do Phòng GD&ĐT huyện, thành phố cấp.

- Giấy khai sinh (bản sao).

4. Các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuyển sinh, phương án phân địa bàn tuyển sinh đối với các trường THCS, trình UBND huyện, thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Duyệt cụ thể danh sách học sinh được trúng tuyển theo chỉ tiêu tuyển sinh quy định cho từng trường.

- Hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 6 và báo cáo về Sở GDĐT trước ngày 30/7/2018 (báo cáo gửi về Phòng KT&KĐCLGD).

5. Đối với học sinh lớp 5, học chương trình tăng cường Tiếng Pháp tại trường TH Thực nghiệm Lê Quý Đôn Đà Lạt, sẽ tuyển sinh vào lớp 6, tiếp tục học chương trình tăng cường Tiếng Pháp tại trường THCS&THPT Tây Sơn.

V. TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN

1. Nguyên tắc tuyển sinh

 Đảm bảo lựa chọn được những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả học tập xuất sắc ở cấp trung học cơ sở, đủ năng lực học lớp chuyên.

2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

- Đối tượng tuyển sinh là người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định tại Điều 37 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên.

- Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

3. Địa bàn tuyển sinh

a. Trường THPT chuyên Bảo Lộc

 Tuyển sinh trên địa bàn các huyện: Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên và thành phố Bảo Lộc.

b. Trường THPT chuyên Thăng Long

 Tuyển sinh trên địa bàn các huyện: Đam Rông, Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Lạc Dương và thành phố Đà Lạt. Riêng môn Địa lý và Lịch sử tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

 

4. Hồ sơ dự tuyển, địa điểm đăng ký

4.1. Hồ sơ dự tuyển

a. Bản photo giấy khai sinh.

b. Bản photo bằng tốt nghiệp THCS hoặc bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường).

c. Bản photo học bạ cấp trung học cơ sở (có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường).

d. Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 THPT chuyên (mẫu do trường THPT chuyên cấp).

e. Hai (02) ảnh cỡ 03 cm x 04 cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân).

g. Học sinh các năm trước (còn trong độ tuổi tuyển sinh theo quy định) chưa trúng tuyển vào lớp 10 cần nộp thêm giấy chứng nhận của địa phương xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

4.2. Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ

- Học sinh nộp trực tiếp hồ sơ dự thi tại trường THPT chuyên, nơi học sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 01/5/2018 đến hết ngày 20/5/2018.

- Đối với các loại hồ sơ (bản photo học bạ cấp trung học cơ sở và bản photo giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời) nếu trong thời gian quy định nêu trên các trường THCS chưa hoàn thiện xong, sau ngày 20/5/2018 thí sinh nộp bổ sung tại nơi đăng ký dự thi. Việc bổ sung hồ sơ hoàn thành trước 14 giờ ngày 03/6/2018 để Hội đồng coi thi kiểm tra điều kiện dự thi của thí sinh.

5. Phương thức tuyển sinh và việc đăng ký nguyện vọng dự thi

a. Tổ chức thi tuyển đối với tất cả học sinh đăng ký dự thi vào các lớp chuyên:  Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

b. Tuyển sinh các lớp chuyên thuộc các trường chuyên:

- Trường THPT chuyên Thăng Long tuyển sinh các lớp chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

- Trường THPT chuyên Bảo Lộc tuyển sinh các lớp chuyên: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học.

- Chỉ tổ chức thi đối với môn chuyên có từ 10 thí sinh đăng ký trở lên (tính cả 02 nguyện vọng đăng ký dự thi).

c. Việc tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi được vận dụng theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia hiện hành.

 

 

d. Đăng ký nguyện vọng dự thi

- Căn cứ vào khả năng học tập môn chuyên và lịch thi các môn chuyên, mỗi học sinh được đăng ký dự thi tối đa 02 môn chuyên (nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2).

- Học sinh được tham gia thi 02 môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký nếu lịch thi là 2 buổi thi khác nhau (không bắt buộc thí sinh phải thi đủ cả 2 môn chuyên theo nguyện vọng đã đăng ký).

- Sau khi hết hạn nộp đơn tuyển sinh, học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên.

6. Môn thi, lịch thi, hình thức thi, địa điểm thi

a. Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên

b. Lịch thi, thời gian làm bài thi:

Ngày thi

Buổi thi

Bắt đầu tính giờ làm bài

Môn thi

Thời gian làm bài

04/6/2018

Sáng

08 giờ 00

Môn chuyên

Toán

150 phút

Ngữ văn

150 phút

Hóa học

120 phút

Chiều

14 giờ 00

Môn không chuyên

Tiếng Anh

60 phút

05/6/2018

Sáng

08 giờ 00

Môn chuyên

Tiếng Anh

120 phút

Tiếng Pháp

120 phút

Vật lý

150 phút

Lịch sử

150 phút

Chiều

14 giờ 00

Môn không chuyên

Toán

120 phút

06/6/2018

Sáng

08 giờ 00

Môn chuyên

Tin học

150 phút

Sinh học

150 phút

Địa lý

150 phút

Chiều

14 giờ 00

Môn không chuyên

Ngữ văn

120 phút

 b. Hình thức thi:

     + Môn Tiếng Anh (chuyên) và Tiếng Pháp thi bằng hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận.

     + Tiếng Anh (không chuyên) thi bằng hình thức trắc nghiệm.

     + Môn Tin học thi bằng hình thức lập trình trên máy tính

     + Các môn thi còn lại thi bằng hình thức tự luận.

c. Địa điểm thi: Tại trường THPT chuyên Thăng Long và THPT chuyên Bảo Lộc.

7. Nguyên tắc xét tuyển

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi đủ các bài thi quy định: môn Toán, Văn, Tiếng Anh (không chuyên) và 01 môn chuyên (nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2); không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2 (thang điểm 10).

9. Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1), điểm bài thi 01 môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (hệ số 2).

10. Cách xét tuyển

Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm lớp 9 cao hơn.

Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2.

VI. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN (HỆ CÔNG LẬP)

1. Đối tượng và độ tuổi tuyển sinh, điều kiện dự tuyển

- Đối tượng và độ tuổi tuyển sinh: là người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THCS tại tỉnh Lâm Đồng hoặc có hộ khẩu tại tỉnh Lâm Đồng.

2. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích

2.1. Đối tượng tuyển thẳng

- Học sinh tốt nghiệp THCS tại các trường phổ thông dân tộc nội trú (PT DTNT).

- Học sinh là người dân tộc rất ít người.

- Học sinh khuyết tật có giấy xác nhận khuyết tật của UBND cấp xã (phường) theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012.

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc Bộ GD&ĐT phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức.

2.2. Chế độ ưu tiên

- Cộng 2,0 điểm cho một trong các đối tượng:

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;

+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945.

- Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng:

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

- Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng:

+ Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

+ Người dân tộc thiểu số;

+ Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn.

Lưu ý khi xét diện ưu tiên:

+ Việc xác định vùng sinh sống, học tập có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn căn cứ theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020

+ Đối tượng học sinh sống tại các vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, nhưng ở đó không có cơ sở trường học phải đi đến trường khác (ngoài vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn) theo quy định phân luồng học sinh của các phòng GD&ĐT để học tập, thì vẫn được hưởng diện ưu tiên quy định.

+ Trường hợp học sinh có hơn 01 điều kiện được hưởng ưu tiên chỉ được chọn loại ưu tiên cao nhất.

2.3. Chế độ khuyến khích

Thực hiện theo Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT;

 

Học sinh được Sở GD&ĐT cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi nghề cấp trung học cơ sở, tiếp tục được cộng điểm khuyến khích trong xét tuyển sinh cho năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT quy định cụ thể như sau:

+ Loại giỏi: cộng 1,5 điểm.

+ Loại khá: cộng 1,0 điểm.

+ Loại trung bình: cộng 0,5 điểm.

3. Hồ sơ dự tuyển

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời.

- Học bạ chính cấp trung học cơ sở.

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 THPT (theo mẫu do Sở GD&ĐT quy định).

- Học sinh các năm trước (còn trong độ tuổi tuyển sinh theo quy định) chưa trúng tuyển vào lớp 10 cần nộp thêm giấy chứng nhận của địa phương xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

4.1. Xét tuyển theo địa bàn (cấp xã, thôn) đối với các trường THPT sau đây:

         - Huyện Lạc Dương: Trường THPT Langbiang; THPT Đa Sar.

         - Huyện Đam Rông: Trường THPT Đạ Tông; THPT Nguyễn Chí Thanh; THPT Phan Đình Phùng.

         - Huyện Đạ Huoai: Trường THPT Đạ Huoai; THPT Đạm Ri.

         - Huyện Đạ Tẻh: Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh; THPT Đạ Tẻh.

         - Huyện Cát Tiên: Trường THPT Cát Tiên; THPT Gia Viễn; THPT Quang Trung.

         - Huyện Di Linh: Trường THPT Trường Chinh; THPT Nguyễn Huệ; THPT Lê Hồng Phong; THPT Nguyễn Viết Xuân; THPT Phan Bội Châu; THPT Di Linh.

         - Huyện Đức Trọng: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

         - Huyện Lâm Hà: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng; THPT Thăng Long.

         - Huyện Bảo Lâm: THPT Bảo Lâm; THPT Lộc Thành; THPT Lộc An; THCS&THPT Lộc Bắc.

         - Thành phố Đà Lạt: Trường THCS&THPT Tà Nung; THPT Xuân Trường.

         Địa bàn tuyển sinh cụ thể của các trường THPT nêu trên, Sở GD&ĐT giao cho Phòng GD&ĐT phối hợp với các trường THPT trên địa bàn, căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được giao, địa bàn cư trú của học sinh… để xây dựng phương án phân địa bàn học sinh phù hợp, trình UBND huyện, thành phố phê duyệt và báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 30/4/2018. Trên cơ sở phương án phân địa bàn tuyển sinh của các đơn vị, Sở GD&ĐT sẽ ban hành văn bản hướng dẫn triển khai.

- Đối với một số địa bàn giáp ranh giữa các huyện, thành phố học sinh nộp đơn dự tuyển vào các trường được quy định như sau:

+ Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc 04 thôn (Hang Hớt, Cổng Trời, Buôn Chuối, Thôn 3) thuộc xã Mê Linh (Lâm Hà) giáp ranh với xã Tà Nung (Đà Lạt) nếu có nguyện vọng được đăng ký tuyển sinh vào trường THCS&THPT Tà Nung.

+ Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc 02 xã Tân Lạc, Lộc Tân (huyện Bảo Lâm) giáp ranh với thành phố Bảo Lộc nếu có nguyện vọng tuyển sinh vào các trường THPT trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, được đăng ký tuyển sinh vào các trường: THPT Lộc Thanh, THPT Lộc Phát, THPT Lê Thị Pha, THPT Nguyễn Tri Phương, THPT Nguyễn Du.

+ Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc xã Đạ Oai (huyện Đạ Huoai) giáp ranh với huyện Đạ Tẻh nếu có nguyện vọng tuyển sinh vào các trường THPT trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, được đăng ký tuyển sinh vào trường THPT Đạ Tẻh.

4.2. Xét tuyển theo nguyện vọng

   Ngoài các trường THPT xét tuyển theo địa bàn quy định nêu trên, học sinh thuộc các địa bàn còn lại được đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT trên địa bàn huyện, thành phố theo 02 nguyện vọng:

- Nguyện vọng 1: học sinh đăng ký vào 01 trường THPT,

- Nguyện vọng 2: học sinh đăng ký vào 01 trường THPT khác trên cùng địa bàn tuyển sinh.

- Học sinh đăng ký 02 nguyện vọng trong đơn xin dự tuyển ngay lúc nộp hồ sơ dự tuyển và không được thay đổi sau khi đăng ký dự tuyển (GV chủ nhiệm cần hướng dẫn kỹ các thông tin yêu cầu thực hiện đăng ký để học sinh viết vào đơn đăng ký dự tuyển).

5. Đăng ký dự tuyển

Căn cứ vào điều kiện dự tuyển và địa bàn tuyển sinh được quy định, việc đăng ký dự tuyển thực hiện theo đúng quy định sau đây:

- Học sinh đang học lớp 9 tại các trường THCS, nộp hồ sơ tại trường THCS nơi học sinh đang học.

- Đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước (vẫn còn trong độ tuổi tuyển sinh theo quy định) nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại các trường THPT.

- Tất cả học sinh tốt nghiệp lớp 9 các trường PT DTNT THCS phải nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng vào các trường THPT trên điạ bàn theo quy định. Đối với những học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường PT DTNT THPT, Sở GD&ĐT sẽ gửi danh sách đến các đơn vị để hội đồng tuyển sinh các trường THPT không đưa vào xét tuyển.

- Đối với những học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2 vào các trường công lập, học sinh rút hồ sơ nộp tại các trường ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn huyện, thành phố để tiếp tục xét tuyển sinh.

- Học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT theo địa bàn huyện (thành phố) nơi học lớp 9 hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Những học sinh muốn đăng ký dự tuyển ở địa bàn huyện, thành phố khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc học tập thì phải có quyết định chuyển công tác của cha hoặc mẹ.

6. Điểm xét tuyển

6.1. Cách tính điểm theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh THCS

Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học được tính như sau:

- Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm.

- Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm.

- Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 điểm.

- Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7 điểm.

- Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6 điểm.

- Các trường hợp còn lại: 5 điểm.

6.2. Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng số điểm của: Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học ở trung học cơ sở và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích.

6.3. Cách xét tuyển

- Căn cứ vào điểm xét tuyển của học sinh, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

- Nếu nhiều người học có điểm bằng nhau thì lấy tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng tổng điểm trung bình cả năm của môn Toán và môn Ngữ văn của năm học lớp 9.

-              Đối với các trường THPT tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển theo nguyện vọng, việc xét tuyển nguyện vọng được quy định như sau: Đối với nguyện vọng 2 lấy điểm chuẩn cao hơn điểm chuẩn của nguyện vọng 1 tối thiểu là 01 điểm và tối đa là 02 điểm.

VII. TUYỂN SINH VÀO lỚp 10 CÁC TRƯỜNG PT DTNT

1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

a. Thực hiện theo quy định tại Điều 18, 19 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PT DTNT ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ GD&ĐT.

b. Ưu tiên xét tuyển các học sinh dân tộc đã tốt nghiệp THCS tại các trường PT DTNT cấp huyện.

2. Địa bàn tuyển sinh

a. Trường PT DTNT THPT tỉnh Lâm Đồng tuyển sinh học sinh trên địa bàn các huyện: Lạc Dương, Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Đam Rông và thành phố Đà Lạt.

b. Trường PT DTNT THCS&THPT Liên huyện Phía nam tỉnh Lâm Đồng tuyển sinh học sinh trên địa bàn các huyện: Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc.

3. Hồ sơ dự tuyển

- Học bạ hợp lệ.

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Đơn xin xét tuyển của học sinh.

- Sổ hộ khẩu (bản photo có chứng thực).

- Giấy cam kết của học sinh và phụ huynh học sinh về việc theo học hết cấp tại trường PT DTNT sau khi trúng tuyển.

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

5. Tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích

5.1. Tuyển thẳng

- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người.

- Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng quy định tại Điều 18 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PT DTNT ban hành tại Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/106 đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc Bộ GD&ĐT phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức.

5.2. Ưu tiên, khuyến khích

 Thực hiện theo quy định tại Mục 2.2 và 2.3 Phần VI của công văn này.

6. Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm của: Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học ở trung học cơ sở, điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích.

Lưu ý: Học sinh tốt nghiệp lớp 9 các trường PT DTNT THCS nếu không trúng tuyển vào lớp 10 trường PT DTNT THPT tỉnh Lâm Đồng, trường PT DTNT THCS&THPT Liên huyện Phía nam tỉnh Lâm Đồng thì được xét tuyển thẳng vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn nơi học sinh đăng ký hộ khẩu thường trú.

VIII. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN (HỆ NGOÀI CÔNG LẬP VÀ GDTX)

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

2. Các trường THPT ngoài công lập, các Trung tâm GDTX thực hiện việc xét tuyển học sinh vào lớp 10 THPT sau khi tổ chức xét tuyển vào các trường THPT không chuyên hệ công lập.

3. Đối với các trường THPT ngoài công lập được nhận thêm học sinh ngoài địa bàn, trong trường hợp khi thực hiện xong công tác tuyển sinh trên địa bàn nhưng số lượng tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu.

IX. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

1. Thành lập hội đồng xét tuyển

- Mỗi trường THPT (THPT công lập và ngoài công lập), thành lập một Hội đồng xét tuyển học sinh vào lớp 10 THPT theo quy định.

- Đối với các Trung tâm GDTX thành lập tổ xét tuyển do Giám đốc trung tâm ban hành quyết định.

2. Nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng tuyển sinh

- Thông báo, hướng dẫn Quy chế tuyển sinh và những quy định cụ thể đến học sinh đăng ký dự tuyển.

- Nhận hồ sơ xin dự tuyển, lệ phí xét tuyển.

- Kiểm tra kỹ hồ sơ dự tuyển và chỉ nhận những hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Lập danh sách học sinh đề nghị tuyển theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp của từng nguyện vọng trình Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt.

- Các trường THPT xét tuyển theo nguyện vọng, lập danh sách và tập hợp hồ sơ các học sinh (nguyện vọng 2) không đạt điểm chuẩn theo nguyện vọng 1 gửi về trường THPT mà học sinh đăng ký nguyện vọng 2 để Hội đồng tuyển sinh các trường này xét tuyển. Việc bàn giao hồ sơ học sinh giữa các đơn vị phải lập biên bản giao - nhận cụ thể để tránh thất lạc hồ sơ.

- Trên cơ sở danh sách học sinh, điểm xét tuyển đã được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, Hội đồng tuyển sinh các trường THPT thông báo công khai danh sách học sinh trúng tuyển theo đúng ngày quy định.

3. Một số nội dung cần lưu ý trong quá trình xét tuyển

 - Các trường THPT trước khi xét kết quả tuyển sinh, nhà trường căn cứ vào danh sách trúng tuyển vào trường THPT chuyên, trường PT DTNT cấp THPT và đưa những trường hợp này ra khỏi danh sách (Sở GD&ĐT sẽ gửi danh sách trúng tuyển vào trường THPT chuyên, trường PT DTNT THPT về các trường trước khi xét tuyển sinh).

   - Nguyên tắc xét tuyển: Các trường THPT căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh đã được UBND tỉnh phê duyệt, căn cứ vào điểm tuyển sinh của học sinh để xét tuyển, lập danh sách trúng tuyển theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp, lấy đủ chỉ tiêu được giao.

4. Hồ sơ của đơn vị xét tuyển

- Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển.

- Biên bản xét tuyển.

- Danh sách trích ngang kết quả xét tuyển.

X. TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của các trường THPT.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh tại các đơn vị.

- Phê duyệt kết quả tuyển sinh của các trường THPT.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Lập kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp (mầm non, tiểu học, THCS) trình UBND huyện, thành phố phê duyệt.

- Ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của các trường mầm non, tiểu học, THCS và phê duyệt kết quả tuyển sinh của các đơn vị.

- Phối hợp với các trường THPT trên địa bàn triển khai phân chia địa bàn tuyển sinh đối với các trường THPT.

- Tham mưu cho UBND huyện, thành phố thành lập Hội đồng xét tuyển sinh vào lớp 6 trường PT DTNT (cấp THCS) và sơ tuyển học sinh đăng ký tuyển sinh vào trường PT DTNT (cấp THPT) theo quy định.

 - Chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền công tác tuyển sinh đến học sinh và phụ huynh, phát hành đơn tuyển sinh theo mẫu quy định của Sở GDĐT, hướng dẫn học sinh làm đơn xin xét tuyển, thu đơn tuyển sinh, kiểm tra và nộp dữ liệu, hồ sơ tuyển sinh về các trường THPT.

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Lưu ý: Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS có trách nhiệm nhập và kiểm tra chính xác dữ liệu tuyển sinh của các học sinh thuộc các đơn vị mình trước khi nộp về các trường THPT.

- Báo cáo kết quả tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 về Sở GD&ĐT đúng thời gian quy định.

3. Các trường THPT

- Phổ biến rộng rãi qua các phương tiện thông tin đại chúng về công tác tuyển sinh đến phụ huynh, học sinh và nhân dân địa phương.

- Đề xuất nhân sự Hội đồng tuyển sinh gửi về Sở GD&ĐT (phòng TCCB) để ban hành quyết định.

- Phối hợp với các trường THCS, thu nhận dữ liệu và hồ sơ tuyển sinh.

- Tổ chức xét tuyển sinh và lập danh sách học sinh trúng tuyển trình Sở GD&ĐT phê duyệt.

- Chuyển hồ sơ tuyển sinh của những học sinh không trúng tuyển về trường THPT theo nguyện vọng 2.

4. Các trường phổ thông dân tộc nội trú

- Phổ biến rộng rãi qua các phương tiện thông tin đại chúng về công tác tuyển sinh đến phụ huynh học sinh, học sinh và nhân dân địa phương.

- Sau khi nhận được danh sách các thí sinh đăng ký tuyển sinh của Hội đồng xét tuyển huyện, thành phố nhà trường triển khai việc xét tuyển và thiết lập hồ sơ trình Sở GD&ĐT phê duyệt.

5. Các trường THPT ngoài công lập và Trung tâm GDTX

Thu nhận hồ sơ tuyển sinh, thực hiện xét tuyển sinh theo chỉ tiêu, công bố kết quả tuyển sinh khi đã được Sở GD&ĐT phê duyệt.

6. Lịch thực hiện: (phụ lục đính kèm)

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung hướng dẫn nêu trên. Trong quá trình triển khai có vấn đề vướng mắc, liên hệ phòng KT&KĐ CLGD để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                 

 - Như trên (để thực hiện);

 - UBND Tỉnh (để báo cáo);

 - Lãnh đạo Sở;

 - Các Phòng CM, Thanh tra;

 - Lưu: VT, KTKĐCLGD.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Phạm Thị Hồng Hải

 

 

LỊCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2018-2019

 

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Tuyển sinh các trường THPT Chuyên

1

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Từ 01/5- 20/5/2018

 

2

Tổ chức thi tuyển

04,05,06/6/2018

 

3

Công bố kết quả

Chậm nhất 20/6/2018

 

Tuyển sinh các trường PT DTNT

1

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hoàn thành trước ngày 05/6/2018

 

2

Hội đồng tuyển sinh Huyện tiến hành việc sơ tuyển, gửi kết quả về các trường THPT DTNT

Chậm nhất 12/6/2018

 

3

Trường THPT DTNT nhận kết quả sơ tuyển của các hội đồng tuyển sinh huyện, tổng hợp và trình kết quả về Sở GD&ĐT

Hoàn thành trước ngày 20/6/2018

 

Tuyển sinh các trường THPT công lập

1

Các trường THCS nhận đơn tuyển sinh tại Phòng GD&ĐT, phát đơn tuyển sinh và hướng dẫn học sinh viết đơn

15 - 22/5/2018

 

2

Trường THCS thu nhận đơn đăng ký tuyển sinh của học sinh đơn vị mình, trường THPT nhận đơn đăng ký tuyển sinh của thí sinh tự do

Chậm nhất 31/5/2018

 

3

Trường THCS nhập liệu hồ sơ tuyển sinh, kiểm tra dữ liệu, chuyển dữ liệu và hồ sơ tuyển sinh về các trường THPT theo nguyện vọng đăng ký của học sinh

01/6 - 13/6/2018

 

4

Trường THPT nhận hồ sơ tuyển sinh và dữ liệu tuyển sinh từ các trường THCS.

Chậm nhất 15/6/2018

 

5

Trường THPT thực hiện tổng hợp, kiểm tra dữ liệu tuyển sinh của đơn vị, thực hiện xét tuyển theo nguyện vọng 1

16/6 - 02/7/2018

 

6

Duyệt kết quả tuyển sinh của các trường THPT lần 1

Từ 04/7/2018

 

7

Trường THPT chuyển hồ sơ học sinh có nguyện vọng 2 về các trường THPT  theo nguyên vọng của học sinh

Trước ngày 10/7/2018

 

8

Các trường THPT xét nguyện vọng 2

10/7-13/7/2018

 

9

Các trường ngoài công lập nhận đơn xin dự tuyển và tiến hành xét tuyển sinh

10/7-26/7/2018

 

10

Duyệt kết quả tuyển sinh của các trường THPT lần 2

Từ 11/7/2018

 

(*): Lịch duyệt KQ cụ thể sẽ ban hành sau.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 46
Hôm qua : 396
Tháng 11 : 5.778
Năm 2020 : 52.064