Monday, 17/05/2021 - 00:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đinh Lạc. Đc: 28/1 Đồng Lạc 2. ĐT: 0263-3773-494

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung môn học (Áp dụng từ năm 2020)

Thực hiện Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và bảo đảm thực hiện chương trình trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông (theo sách giáo khoa của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam) như sau:

  1. Đổi với các môn học: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân.
  • Điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo Phụ lục đính kèm Công văn này. Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy; Đọc thêm; Không làm; Không thực hiện; Không yêu cầu; Khuyến khích học sinh tự đọc; Khuyến khích học sinh tự học; Khuyến khích học sinh tự làm; Khuyến khích học sinh tự thực hiện.
  • Hướng dẫn tại mục 1 văn bản này thay thế Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.
  1. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục còn lại.

Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

  1. Đối với các các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp trung học phổ thông và các lớp học theo mô hình trường học mới, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào hướng dẫn tại Công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù họp.

Căn cứ vào Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tại Công văn này, các cơ sở giáo dục trung học xây dựng kê hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và cơ sở giáo dục.

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục môn học, kế hoạch giáo dục nhà trường thực hiện theo hướng dẫn ở Công văn số 1162/SGDĐT-GDTrH ngày 06/7/2020 của sở Giáo dục và Đào tụo về việc hướng dẫn xây dựng kể hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực hục sinh. Lãnh đạo các nhà trường chịu trách nhiệm kiểm tra và phê duyệt các kế hoạch này trước khi triển khai thực hiện và gửi các kế hoạch về Phòng Giáo dục và Đào tạo (đói với cấp THCS) về Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THPT) trước ngày 15/9/2020 để theo dõi và là căn cứ để kiểm tra, đánh giá.

ĐÍNH KÈM FILE ĐIỀU CHỈNH CÁC MÔN:

1. Toán                                 2- Công nghệ                   3- Địa lý                        4. GDCD

5. Lịch sử.                           6- Ngữ văn                        7- Tin học                     8- Vật lý

9- Sinh học                       10- Hóa học

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 140
Tháng 05 : 2.411
Năm 2021 : 23.450