Thursday, 12/12/2019 - 18:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đinh Lạc. Đc: 28/1 Đồng Lạc 2. ĐT: 0263-3773-494

Hướng dẫn đưa bài lên trang truonghocketnoi.edu.vn

Trước khi đưa bài lên phải đảm bảo file của bạn có kích thước dưới 5M

Video liên quan