Monday, 30/11/2020 - 09:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đinh Lạc. Đc: 28/1 Đồng Lạc 2. ĐT: 0263-3773-494

Hóa học - Dạng bài tập xác định chất qua phương trình hóa học

Dạng bài tập xác định chất qua phương trình hóa học

A.Lý thuyết
Các bước tiến hành: - Gọi chất cần xác định ở dạng tổng quát
- Viết PTHH
- Tính số mol chất đã cho
- Dựa vào PT tính số mol của chất cần xác định
- Tính M chất cần xác định  chất cần xác định

B. Bài tập:
Bài 1: Đốt cháy hết 2,4 g một kim loại R(II) thu được 4 gam oxit của nó
a. Lập PT dạng tổng quát
b. Xác định kim loại

Bài 2: Hòa tan 13 g một kim loại (II) bằng dd HCl. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 27,2 g muối khan. Xác định CTHH của kim loại đã dùng

Bài 3: Cho 1,68 g một kim loại (II) tác dụng với m g dd HCl vừa đủ. Sau phản ứng thu được dd có khối lượng là m + 1,54 g.
Xác định A?
Bài giải:

Bài 4: Hòa tan 3,9 g kim loại (II) cần dùng vừa đủ m g HCl thu được 1,344 lit H2 (đktc). Mặt khác hòa tan 3,36 g kim loại Y(II) cũng cần dùng m g HCl ở trên. Xác định X, Y?
                                                                             ĐS:  X là Zn;  Y là Fe
Bài 5: Hòa tan hoàn toàn 5,6 g kim loại R (II) vào dd HCl. Sau phản ứng thu được 2,24 lit H2(đktc)

  1. Viết PTHH
  2. Xác định tên R

ĐS: R là Fe
Bài 6: Khi oxi hóa 2 g một nguyên tố X (IV) bằng O2 ta thu được 2,54 g oxit

  1. Viết PTHH
  2. Xác định tên của X?

ĐS:   X là thiếc (Sn)  118,5 g
Bài 7: Cho 6,4 g oxit một kim loại (III) phản ứng vừa đủ với 8,76 g HCl tạo thành hợp chất clorua của kim loại và nước.
Hãy xác định công thức oxit kim loại đó
Giải:

Bài 8: Cho 1,8 g một kim loại A tan hết trong dd HCl dư sau phản ứng thu được 2,24 lit H2 (đktc). Xác định A?
Giải:

Bài 9: Đốt cháy 4,8 g kim loại A trong 2,24 lit O2 . Xác định A?
                                                                             ĐS: A là Mg
Bài 10: Cho 3,78 g một kim loại R chưa rõ hóa trị vào dd HCl dư thu được 4,704 lit H2(đktc). Xác định R
                                                                             ĐS: R là Al
Bài 11:
1.Đốt cháy hoàn toàn 13 g kim loại B trong không khí thu được 16,2 g B2Om. Xác định tên của B?
2. Hòa tan ag Al và b g Zn vào dd H2SO4 dư thu được những thể tích H2 bằng nhau. Tính tỷ lệ a:b
3. Đốt cháy 1 g đơn chất R cần lượng vừa đủ O2 là 0,7 lit (đktc)
Hãy xác định tên của R?

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 53
Hôm qua : 396
Tháng 11 : 5.785
Năm 2020 : 52.071