Friday, 25/09/2020 - 13:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đinh Lạc. Đc: 28/1 Đồng Lạc 2. ĐT: 0263-3773-494

Đề cương Địa lý 8 - HK 1

Đề cương Địa lý 8 - HK 1

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ 8

 

Caâu 1 :Địa hình châu Á có đặc điểm gì? Em hãy kể tên caùc daõy nuùi chính ôû chaâu AÙ?

Caâu 2: Em hãy nêu đặc điểm sản xuất nông nghiệp ở châu Á?

Câu 3:   Em hãy trình bày tình hình kinh tế xã hội ở các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á?

Câu 4: Nêu đặc điểm tài nguyên thiên nhiên ở Tây Nam Á?

Caâu 5 :Trình bày đặc điểm kinh tế các nước Ñoâng AÙ? Nghành  coâng nghieäp cuûa Nhaät Bản có đặc điểm gì?

Câu 6: Dựa vaøo bieåu ñoà tæ leä saûn löôïng luùa gaïo cuûa moät soá quoác gia Châu Á so vôùi theá giôùi naêm 2003(  H8.2) và kiến thức đã học, em hãy cho biết:

  • Các quốc gia sản xuất lúa gạo nhiều nhất Châu Á là quốc gia nào?
  • Kể tên các quốc gia xuất khẩu lúa gạo nhất nhì thế giới?  
  •  Vì sao các quốc gia trên thuận lợi cho việc trồng trọt lúa gạo?

Caâu 7: Hãy phân biệt sự khác nhau về khí hậu, cảnh quan giữa phần đất liền phía đông và hải đảo với phần đất liền phía tây của khu vực Đông Á?

Câu 8: Nêu đặc điểm địa hình, khí hậu và cảnh quan  khu vực Nam Á? Taïi  sao nói  dãy núi Hymalaya laø böùc töôøng raøo khí haäu?

Nhấn vào đây để tải đề cương Địa lý 8 về máy

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Hôm qua : 61
Tháng 09 : 2.275
Năm 2020 : 41.819