Saturday, 23/01/2021 - 21:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đinh Lạc. Đc: 28/1 Đồng Lạc 2. ĐT: 0263-3773-494

Kế hoạch kiểm tra dạy thêm - học thêm của PGD Di Linh

Kế hoạch kiểm tra dạy thêm - học thêm của PGD Di Linh

Kính gửi: Các trường TH, THCS trong huyện

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA DẠY THÊM, HỌC THÊM

 

         Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT về Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

         Căn cứ Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về ban hành Quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,

         Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-PGDĐT ngày 25/12/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Di Linh về việc thành lập Đoàn kiểm tra dạy thêm, học thêm,

         1. Mục đích, yêu cầu:

         Qua kiểm tra Phòng đánh giá tình hình công tác dạy thêm, học thêm của các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Di Linh từ đó đưa ra các biện pháp chỉ đạo cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 26/12/2017 đến ngày 31/01/2018.

3- Thành phần kiểm tra: Theo Quyết định số 327/QĐ-PGDĐT ngày 25/12/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Di Linh.

4- Nội dung kiểm tra:

           4.1. Đối với THCS:

- Giấy phép dạy thêm, học thêm.

- Triển khai và công khai các văn bản quy định về dạy thêm, học thêm (đối với nhà trường).

- Tổ chức thu, chi kinh phí dạy thêm, học thêm (đối với nhà trường).

- Danh sách học sinh học thêm.

- Kế hoạch chương trình dạy thêm cho học sinh.

- Thời khóa biểu dạy thêm, học thêm.

- Các bản cam kết của giáo viên không dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

            4.2. Đối với Tiểu học:

- Triển khai và công khai các văn bản quy định về dạy thêm, học thêm.

- Các bản cam kết của giáo viên không dạy thêm, học thêm.

- Đối với nhưng trường có phản ánh về dạy thêm, học thêm có thể tới trực tiếp lớp học để hỏi hoặc khảo sát học sinh.

- Kiểm tra nơi dạy thêm, học thêm của giáo viên nếu thấy cần thiết.

5- Hình thức kiểm tra:

Phòng sẽ thành lập Đoàn đi kiểm tra các trường TH, THCS và các cơ sở dạy thêm trong toàn huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Di Linh yêu cầu Hiệu trưởng các trường chuẩn bị chu đáo cho công tác dạy thêm, học thêm và chuẩn bị tốt cho đợt kiểm tra của Phòng.

 

   Nơi nhận:

- Như KG;

- Lưu VT,

TRƯỞNG ĐOÀN

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phước Bảo Cường        

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 147
Hôm qua : 193
Tháng 01 : 4.375
Năm 2021 : 4.375