Saturday, 04/04/2020 - 12:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đinh Lạc. Đc: 28/1 Đồng Lạc 2. ĐT: 0263-3773-494

Kế hoạch chuyên môn trường THCS Đinh Lạc năm học 2019-2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

  PHÒNG GD&ĐT DI LINH                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS ĐINH LẠC                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                  

       Số        /KHCM-ĐL                                                                                    Đinh Lạc, ngày 30 tháng 09 năm 2019

                                                                                                                      

 

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Năm học 2019 – 2020

 

Thực hiện kế hoạch số 173 / KH – THCSĐL ngày 20.tháng 9 năm 2019 của trường THCS Đinh Lạc kế hoạch thực hiện nhiêm vụ giáo dục bậc THCS năm học 2019 – 2020;

Trường THCS Đinh Lạc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn năm học 2019-2020 như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

   TSGV: 42                                          Trên chuẩn 33                       Đảng viên: 15

   CBQL: 02. Thiếu 1                          Nhân viên: 7

CBQL: 02; Trong đó nữ: 01; Đảng viên: 02; Trình độ chuyên môn: Đại học 02

Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 42; trong đó nữ: 24; Đảng viên: 10, được chia thành 06 tổ chuyên môn.

Tổ Toán Tin: 09 (nữ: 01); Tổ KHTN: 11 (nữ:08); Tổ Văn: 05(Nữ:04);Tổ Ngoại Ngữ: 05 (Nữ:04); Tổ KHXH: 07 (Nữ: 05); Tổ NK : 05 ( Nữ 02).

- Tổng số học sinh: 665 (Nữ: 320) được chia ra thành 22 lớp như sau:

Khối lớp

Tổng số lớp

Tổng số học sinh

 

Nữ

HS

L.ban

Dân tộc

Con

TB

HS có

sổ nghèo -cận nghèo

Ghi chú

TS

Nữ

6

6

232

95

02

69

42

0

51

 

7

5

206

105

0

75

39

0

58

 

8

5

179

93

0

59

23

29

49

 

9

4

152

69

0

47

29

0

40

 

TC

20

769

320

0

221

119

0

198

 

I. THUẬN LỢI

Đội ngũ thầy cô giáo đáp ứng đủ theo yêu cầu của từng bộ môn, phần lớn đều có bề dày về kinh nghiệm giảng dạy, 100%  giáo viên của trường được đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, phần lớn giáo viên là người địa phương có cuộc sống khá ổn định, an tâm công tác, thật sự tâm huyết gắn bó với nghề.

Tỉ lệ giáo đạt giáo viên giỏi cấp cơ sở chiếm tỉ lệ 36.4 % tổng số GV trong toàn trường. Các tổ trưởng chuyên môn đều là các giáo viên nhiệt tình trong công tác, có tay nghề vững vàng và đã đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp cơ sở, có uy tín nên thuận lợi trong công tác lãnh đạo tổ.

Cơ sở vật chất vật chất phục vụ cho công tác dạy và học tương đối đầy đủ, trường lớp kiên cố, bàn ghế đầy đủ, phòng học sạch, đẹp, thoáng mát, phòng học được trang bị máy chiếu đảm bảo nhu cầu giảng dạy của giáo viên, có đủ các phòng học thực hành bộ môn đảm bảo tiêu chuẩn.

Đa số các bậc cha mẹ học sinh quan tâm đến việc học tập của con em.

II. KHÓ KHĂN

Một số giáo viên trong giảng dạy chưa tích cực đổi mới phương pháp dạy học, việc tiếp cận các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới còn có tâm lý e ngại.

Trang thiết bị dạy học ở một số thời điểm chưa đáp ứng được yêu cầu dạy học và đổi mới phương pháp như hóa chất, vật liệu thực hành,…

Chưa có phòng học đáp ứng được nhu cầu công tác dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cũng như phụ đạo học sinh cho học sinh.

Một số gia đình lo làm ăn không quan tâm đến con cái, phó mặc việc giáo dục cho nhà trường, dẫn đến học sinh bỏ học, đua đòi ăn chơi, ý thức trong học tập yếu,  ảnh hưởng đến công tác duy trì sĩ số cũng như chất lượng giáo dục của nhà trường.

CBQL nhà trường còn thiếu 1 người nên việc chỉ đạo công tác chuyên môn có thời điểm chưa sát sao.

B. ĐÁNH GIÁ TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA NĂM HỌC 2018– 2019

I. ƯU ĐIỂM

Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học 2018 -2019 đạt trường tiên tiến xuất sắc và được UBND Huyện khen, công đoàn đạt công đoàn vững mạnh cụ thể:

Đối với giáo viên: 100% CB-GV-CNV chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, có tư cách đạo đức tốt, không vi phạm đạo đức nhà giáo. Thực hiện đúng đủ nội dung chương trình giảng dạy của các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như điều lệ của trường trung học. Giáo viên chấp hành tốt quy chế chuyên môn soạn giảng, lên lớp chấm trả bài đúng quy định, đánh giá kết quả học tập của học sinh và khen thưởng, kỷ luật công khai, minh bạch chính xác không, công bằng không thiên vị. Giáo viên giảng dạy nhiệt tình tâm huyết có trách nhiệm, có ý thức học hỏi nâng cao tay nghề của bạn thân do đó cuối năm học các bộ môn đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng của bộ môn cụ thể như sau: 

STT

Môn

SLđạt TB trở lên

Tỷ lệ

Ghi chú

1

N.Văn

658/696

94,5%

 

2

Toán

660/696

94,8%

 

3

T.Anh

659/696

94,7%

 

4

694/696

99,7%

 

5

C. Nghệ

692/696

99,4%

 

6

Sinh

690/696

99,1%

 

7

Hoá

285/305

93,4%

 

8

Sử

686/696

98,5%

 

9

Địa

693/696

99.5%

 

10

C.Dân

691/696

99,3%

 

11

T.Dục

696/696

100%

 

12

Nhạc

696/696

100%

 

13

M Thuật

696/696

100%

 

14

Tin

672/696

96,6%

 

Các tổ chuyên môn hoạt động đều, đi sâu thảo luận nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn và tay nghề cho đồng nghiệp.  2 tổ chuyên môn có hồ sơ kiểm tra cuối năm có chất lượng tốt.  Trong  năm học thực hiện được 37 chuyên đề ( trong đó có 20 chuyên đề theo nghiên cứu bài học);

            + Kiểm tra toàn diện giáo viên: 22 giáo viên vượt kế hoạch.

            + Dự giờ xếp loại giáo viên:   44 giáo viên đạt 100%.

            + Kiểm tra hồ sơ giáo viên: 44 giáo viên đạt 100%.       

Có 39 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường, 15 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện, 1 GVG cấp Tỉnh (bảo lưu)

Đối với học sinh: Huy động học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ra lớp đạt 100%. Duy trì sĩ số đạt 99,1%. Đa số các em chấp hành tốt nội quy cùa nhà trường, của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và nhiện vụ cùa học sinh theo đều lệ, lễ phép, ngoan có kỹ năng sống tốt, có ý trong học tập và tu dưỡng đạo đức, tích cực tham giao vào các phòng trào hoạt động tập thể, không có học sinh nào vi phạm kỷ luật đến mức đình chỉ học hoặc đuổi học kết quả hai mặt giáo dục đạt và vượt chỉ tiêu đề ra cụ thể:

         Các môn văn hóa:

  + Cấp huyện có: 03 giải nhì, 02 giải ba, 10 giải khuyến khích.

  + Cấp tỉnh có:01 giải nhì,  01 giải KK.

           + Thi KHKT cấp huyện: 1 giải 3, 1 giải KK     

           + Thi sáng tạo thanh thiếu niên cấp Huyện:: 01 giải ba

Nhà trường tham gia đầy đủ các cuộc thi do Sở, Phòng tổ chức.

  • Kết quả hạnh kiểm:

 

TS

Tốt

Khá

TB

Yếu

697

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

566

81.21

113

18.79

0

0

0

0

 

          Học lực:

TS

Tốt

Khá

TB

Yếu

Kém

697

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

108

15.49

291

41.75

276

39.6

22

3.16

 

 

 

 

* Kết quả tốt nghiệp lớp 9:

           + Công nhận TNTHCS: tổng số đủ điều kiện dự xét 149 đạt tỷ lệ 100%

Để đạt được những kết quả trên, nhà trường hàng tháng lên kế hoạch rõ ràng cụ thể, phân công giáo viên phụ trách hợp lý phù hợp năng lực của từng giáo viên, thường xuyên kiểm tra đôn đốc giáo viên và các tổ chuyên môn để kịp thời điều chỉnh những sai sót, chú trọng trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu  kém.

Đội ngũ giáo viên tự giác, nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao.

II. TỒN TẠI

- Số lượng học sinh giỏi cấp huyện, cấp Tỉnh còn chưa xứng với tiềm năng của đội ngũ và tỉ lệ học sinh của trường. Giáo viên được phân công dạy bồi dưỡng có kinh nghiệm giảng dạy nhưng khả năng tập hợp học sinh chưa cao, chưa khơi dậy được niềm say mê, sự hứng thú tìm tòi, tinh thần tự học của học sinh.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy của các giáo viên chưa đồng đều, chưa khái thác hết hiệu quả của trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện có của nhà trường.

C. KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục

Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện CT GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học và Công văn số 276/PGDĐT-THCS ngày 09/10/2018 của Phòng GDĐT hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH.

            Tiếp tục rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của CTGDPT hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu.

Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các nội dung dạy học, cập nhật nội dung dạy học nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật, giáo dục văn hóa giao thông; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH, Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT và Công văn số 2559/SGDĐT- GDTrH ngày 12/9/2016 của Sở GDĐT; gắn kết với việc thực hiện CT GDPT 2018.

2. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả  chương trình tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025”, chuẩn bị điều kiện để dạy theo chương trình tiếng Anh 10 năm vào năm học 2020-2021.

- Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông.

3.Tiếp tục triển khai Đề án 522, Kế hoạch số 5206/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chú trọng lồng ghép giáo dục quốc phòng an ninh theo Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ GDĐT.

4. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật theo Kế hoạch số 1392/KH-SGDĐT ngày 24/7/2018 của Sở GDĐT về ban hành Kế hoạch giáo dục người khuyết tật giai đoạn 2018-2020.

5. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 226/SGDĐT-GDTrH ngày 14/02/2019 của Sở GDĐT về tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm từ năm học 2018-2019, các kế hoạch phải được xây dựng từ đầu năm học có sự phê duyệt của hiệu trưởng nhà trường trước khi thực hiện; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống; khuyến khích học sinh tham gia các câu lạc bộ. Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học

 Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Việc xây dựng chủ đề dạy học, soạn giảng và đánh giá giờ dạy tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2155/SGDĐT-GDTrH ngày 12/11/2018 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn chi tiết thực hiện một số nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2018-2019. Việc thiết kế bài dạy chỉ thực hiện với các chủ đề dạy học, đối với các tiết dạy không thuộc chủ đề thì giáo viên cần thể hiện rõ việc đổi mới phương pháp, hình thức dạy học cũng như kiểm tra đánh giá nhằm phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh.

Tiếp tục thực hiện giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kĩ thuật - toán (Science - Technology - Engineering – Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục ở những môn học liên quan. Thực hiện có hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh trung học và Cuộc thi khoa học kĩ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên năm học 2019-2020.

7. Đi mới phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá (KTĐG)

 Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn cần tập trung đẩy mạnh đổi mới PPDH và KTĐG; đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu nội dung bài giảng, tập trung thảo luận các chuyên đề, nội dung khó của môn học hoặc những PPDH, cách thức tổ chức lớp học hiệu quả cho các nội dung đó 2. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT.

- Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn năm học 2010-2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.

II.CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1.1.Huy động ra lớp và duy trì sĩ số

1.1.1. Nội dung-biện pháp

Huy động tất cả các học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học ra lớp, những học sinh lưu ban và học sinh nghỉ học năm trước được đến trường, tạo nguồn nhân lực sau này cho đất nước, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội xâm nhập vào đối tượng thiếu niên, nhằm thực hiện tốt công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Đảm bảo chỉ tiêu của trường chuẩn Quốc gia, duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục THCS.

Tuyên truyền cho phụ huynh học sinh nắm được ngày tưụ trường 26/8/2019, thông báo của giáo viên chủ nhiệm và trên phương tiện thông tin đại chúng.

Các giáo viên chủ nhiệm kết hợp với cha mẹ học sinh vận động những học sinh ở lại và học sinh nghỉ học năm trước đến trường.

Thực hiện tốt nề nếp kỷ cương của nhà trường. Giáo viên bộ môn cùng GVCN thường xuyên theo dõi chuyên cần của học sinh, có biện pháp kịp thời với những học sinh hay bỏ tiết.

Giáo viên chủ nhiệm cũng như giáo viên bộ môn phải gần gũi động viên, giúp đỡ những học sinh có lực học yếu kém hoặc có hoàn cảnh khó khăn vì đây là đối tượng tiềm ẩn nguy cơ bỏ học. 

GVCN kết hợp với gia đình HS, hội cha mẹ HS, cán bộ thôn vận động những em bỏ học tiếp tục đến trường.

Đẩy mạnh họat động ngọai khóa vui chơi văn nghệ, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian thu hút HS đến trường (cụ thể cho HS tham gia các tiết mục văn nghệ, vẽ tranh, ngoại khóa và trò chơi dân gian vào các buổi chào cờ và các ngày lễ).

1.1.2. Chỉ tiêu

Huy động 100% HS hoàn thành chương trình tiểu học ra lớp, thường xuyên tăng cường việc duy trì sĩ số học sinh bằng nhiều biện pháp, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ HS bỏ học.

Phấn đấu trong năm duy trì sĩ số đạt 99 % trở lên.

1.2. Thực hiện chương trình kế hoạch giáo dục, kế hoạch thời gian năm học

1.2.1. Nội dung-biện pháp

Thực hiện đúng kế hoạch và thời gian năm học: 37 tuần, học kỳ I:19 tuần, học kỳ II: 18 tuần( tuần học thứ nhất từ 21/8/2017). Đảm bảo hoàn thành chương trình học kỳ I và hoàn thành chương trình vào cuối năm học đúng thời gian quy định. Dạy đầy đủ các bộ môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trường THCS, chú ý thực hiện đúng phân phối chương trình đã được thạo luận thống nhất và phê duyệt của lãnh đạo. Nghiên cứu kỹ các hướng dẫn chuyên môn các bộ môn của Sở GDĐT (có hướng dẫn riêng) và những nội dung thống nhất trong các buổi bồi dưỡng chuyên môn  năm học trước để xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng tổ, nhóm chuyên môn trong năm học 2019 – 2020.

Nhà trường công khai kế hoạch giáo dục của Bộ ban hành và bản phân bố kế hoạch thời gian năm học của Sở GD&ĐT Lâm Đồng.

Yêu cầu các tổ chuyên môn thực hiện đúng phân phối chương trình của các bộ môn đã được thống nhất trong đợt tập huấn chuyên môn của từng bộ môn.

Nhà trường thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hin chương trình, dạy bù của giáo viên và các hoạt động của các ban ngành đoàn thể trong nhà trường.

Nhà trường phân công giáo viên giảng dạy đúng chuyên môn đào tạo, hạn chế tối đa giáo viên dạy chéo môn.

Nhà trường tổ chức cho tất cả các khối lớp học môn Tin tự chọn 2tiết/tuần; phân cho giáo viên Toán-Tin phụ trách, khối 7, 8, 9 học trái buổi.

-Các tổ chuyên môn trong sinh hoạt chuyên môn cần chú ý thống nhất nội dung giảng dạy cho từng bộ môn theo hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện của các thành viên để kịp thời khắc phục những sai sót, vướng mắc.

1.2.2. Chỉ tiêu

- 100% GV Thực hiện tốt KHGD, PPCT, kế hoạch năm học 2019-2020 của của ngành đề ra.

100% học sinh của trường được học môn tự chọn (Tin học)

1.3. Tâp trung chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng – hiệu quả dạy – học và các hoạt động giáo dục

1.3.1. Nội dung-biện pháp

-Nhà trường chỉ đạo và hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, nghiên cứu bài học, trải nghiệm sáng tạo đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực. Mỗi tổ chuyên môn phải nghiên cứu xây dựng ít nhất 04 chủ đề dạy học theo chủ đề, 1 chuyên đề nghiên cứu bài học, 1 chủ đề trải nghiệm sáng tạo trong năm. Chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm phát triển. Mỗi tổ chuyên môn phải có ít nhất 01 bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cấp huyện. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.

Các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. Các nội dung sinh hoạt chuyên môn phải được đưa lên trang web trường học kết nối.

  Triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo Công văn số 5333/GDTrH-BGDĐT ngày 29/9/2014 của Bộ GDĐT. Đối với 2 lớp dạy theo mô hình trường học mới thực hiện theo công văn 4669/BGDĐT- GDTrH ngày 25 tháng 9 năm 2015. Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. Chú trọng tổ chức các hoạt động như: Hội thi hùng biện tiếng Anh cấp cơ sở, tạo môi trường, cơ hội giao lưu và khuyến khích học sinh sử dụng ngoại ngữ nhằm tăng cường rèn luyện và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ thông qua hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức ngày hội nói tiếng Anh theo kế hoạch của Phòng.

Hoạt động giáo dục nghề phổ thông và hướng nghiệp: Thực hiện theo Công văn số 8608/BGDĐT- GDTrH ngày 16/8/2007 và Công văn số 10945/BGDĐT- GDTrH ngày 27/11/2008  của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Sở GDĐT tại công văn số 769/SGDĐT- GDTrH, ngày 13/5/2014 về “Hướng dẫn thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề phổ thông năm học 2014 - 2015”.  Nhà trường chú trọng công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, góp phần phân luồng và chuẩn bị cho học sinh lớp 9 lựa chọn các chương trình học ở trường THPT hợp lý; giúp học sinh lựa chọn ngành nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động phù hợp với năng lực bản thân, yêu cầu nhân lực của địa phương và cả nước.  

Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất,…

Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương: Thực hiện theo Công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trong quá trình thực hiện cần lưu ý: Nội dung giáo dục địa phương phải góp phần thực hiện mục tiêu môn học, gắn lý luận với thực tiễn. Khi giảng dạy, ngoài việc liên hệ với thực tiễn hoạt động kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử của địa phương ngay trong bài dạy, còn phải thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở các tiết học (bài, môđun, chủ đề ...) đã quy định trong phân phối chương trình hoặc đưa nội dung giáo dục địa phương thành một phần của tiết học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong năm học 2014 – 2015, Sở GDĐT đã phát hành tài liệu giáo dục địa phương ở cấp trung học cơ sở, các đơn vị chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chuyên môn căn cứ để thực hiện việc giảng dạy đúng quy định. Việc giảng dạy phần lịch sử địa phương cần chú ý giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng tỉnh Lâm Đồng cho học sinh.

Tổ chức tốt hoạt động lồng ghép vào tuần đầu năm học mới nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường, tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả của học sinh, đặc biệt đối với các lớp đầu cấp. Thời gian tổ chức lồng ghép vào tuần đầu năm học.

Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đồng thời quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Các tổ chuyên môn trong sinh hoạt tổ tập trung thảo luận cách soạn, giảng đúng chuẩn kiến thức kỹ năng, tăng cường kiểm tra giáo án dân chủ, dự giờ thăm lớp thống nhất chuẩn kiến thức kỹ năng trong từng bài dạy cho chuẩn và phù hợp (Chú ý phân công kiểm tra giáo án phải cùng khối lớp để dể góp ý, rút kinh nghiệm, khi dự giờ tập trung dự chính môn mình giảng dạy cùng khối càng tốt, sau dự giờ phải có trao đổi rút kinh nghiệm trách dự giờ cho đủ số lượng tiết quy định). Tăng cường dự giờ ở các lớp dạy theo mô hình trường học mới đề dần làm quen, tiếp cận với phương pháp mới.

 Làm tốt công tác kiểm tra, phân tích và rút kinh nghiệm từ kết quả cuối năm học, kết quả thi tuyển sinh và kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm học, kiểm tra cuối học kỳ, kết quả của bài kiểm tra định kỳ, từ đó Từng GV, tổ chuyên môn và bộ phận chuyên môn nhà trường đưa ra kế hoạch và giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, trong đó chú ý các giải pháp phụ đạo học sinh yếu – kém. Đầu tư và chuẩn bị cho học sinh cuối cấp để đạt kết quả tốt trong các kỳ kiểm tra – xét Tốt nghiệp THCS.

Chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh xếp loại học lực khá, giỏi trên cơ sở thay đổi nhận thức về chất lượng và hiệu quả dạy - học. Điều chỉnh hợp lý phương thức tuyển chọn và kế hoạch bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi các cấp.

Trường có lịch phân công cụ thể các tiết HĐNGLL, hướng nghiệp 9, ( GVCN khối 9 phụ trách chuyên môn trực tiếp giảng dạy hoạt động này). Nhà trường kiểm tra việc thực hiện của GV, tránh dùng tiết học này để dạy bù chương trình hoặc làm công việc khác.

1.3.2. Chỉ tiêu

100% GV thực hiện soạn giảng bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của bộ môn và công văn 4612 của BGD cùng với  hướng dẫn thực hiện bộ môn mà Gv được tiếp thu trong đợt bồi dưỡng đầu năm.

100% các khối lớp thực hiện dạy HĐNGLL theo đúng quy định, tất cả học sinh khối 9 tham gia học hướng nghệp.

Tất cả các khối lớp thực hiện dạy HĐNGLL 2 chủ điểm/ tháng theo thời khóa biểu và nội dung chương trình đã thống nhất.

 Phấn đấu chất lượng học sinh:

* Chất lượng đại trà:

Hạnh kiểm:  Tốt, Khá: 99% trở lên;  hạn chế học sinh hạnh kiểm TB

Học lực: Trung bình trở lên 97%  (Kết quả sau thi lại 99%) không có học sinh xếp loại học lưc kém.

* Công nhận TN đạt 100%

- Chất lượng cụ thể của từng bộ môn văn hoá:

+ Các môn: Toán, Văn , T.Anh: 87%;  Hóa đạt 90 %TB trở lên, các môn còn lại từ 95 đến 100%.

* Chất lượng mũi nhọn:

Các môn có học sinh dự thi học sinh giỏi cấp Huyện có ít nhất 4 hs dự thi /1 môn. Yêu cầu có hs dự thi ở 9 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử , Địa, Anh, Văn, Tin.

HS giỏi các cấp 20 em trong đó có 5 em đạt hs giỏi cấp Tỉnh(1em đạt giải nhất).

2. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá

2.1 Đổi mới phương pháp dạy học

2.1.1 Nội dung-biện pháp

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông

Nhà trường tiếp quán triệt các yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học đến giáo viên, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho giáo viên trong giảng dạy.

Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Đẩy mạnh việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực: dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, thí nghiệm.

 Nhà trường  tiếp tục triển khai kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, kết hợp với chuyên đề  “Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học”, tổ chức các tiết dạy mẫu của từng nhóm bộ môn cho giáo viên toàn trường tham gia góp ý kiến xây dựng.

 Các tổ chuyên môn triển khai các chuyên đề tập trung vào thảo luận đổi mới phương pháp và lên kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên trong tổ của mình về kiến thức cũng như tay nghề thông qua dự giờ thăm lớp, hội giảng thi tay nghề, tăng cường cơ sở vật chất thiết bị dạy học. Trong sinh hoạt chuyên môn đi sâu vào thảo luận thống nhất chuẩn kiến thức kỹ năng cho từng chương ở các khối lớp, cách soạn bài, cách xây dựng ma trận và ra đề kiểm tra cho phù hợp với yêu cầu tập huấn, động viên khen thưởng với các nhân và tổ có thành tích  tốt.

 Giáo viên thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh, thiết kế hệ thống câu hỏi họp lý, tập trung trọng tâm vừa sức đối với học sinh .

Các môn Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc cần coi trọng yêu cầu kiến thức kỹ năng và giáo dục tình cảm hứng thú thái độ tích cực tình thần chủ động sáng tạo, ý thức cố gắng vươn lên trong học tập cho học sinh.

2.1.2. Chỉ tiêu

100% giáo viên đứng lớp phải thực hiện dạy bám sát chuẩn KTKN của chương trình giáo dục phổ thông và nội dung giảm tải, hướng dẫn giảng dạy của bộ môn và kỹ năng ra đề kiểm tra đã được tập huấn.

- Mỗi GV trong năm phải thể hiện được tối thiểu 05 bài ( Bộ môn  có 1 tiết trong tuần); 10 bài  ( bộ môn có 2 tiết trong tuần); 15 bài( môn có 3 tiết trở lên trong tuần)  bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin.

100% GV tham gia viết 01 chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học hoặc SKKN(GPHI), NCKHSPƯD.

2.2 Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

2.2.1.Nội dung-biện pháp

 - Đa dạng hóa các hình thức dạy học/giáo dục; ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường và cộng đồng. Khai thác tốt các di sản văn hóa ở địa phương (sinh hoạt văn hóa người đồng bào Tây Nguyên, công trình văn hóa, di tích lịch sử) trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh (KHKT – KHHV); động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi khoa học kĩ thuật theo Công văn số 118/PGDĐT-THCS ngày 03/8/2017 của Phòng GDĐT.

- Xây dựng và sử dụng tủ sách lớp học hiệu quả, phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" chủ đề “ Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” và phát triển văn hóa đọc gắn với xây dựng câu lạc bộ các môn KHTN, năng khiếu với CLB “ Em yêu võ thuật”, CLB  “Tiếng Anh”; trong các nhà trường nhằm phát huy năng lực học sinh.

- Tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo góp phần phát triển năng lực học sinh; khuyến khích cha mẹ học sinh cùng tham gia các hoạt động trải nghiệm phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và chương trình giáo dục trên cơ sở tự nguyện; tăng cường giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và văn hóa thế giới dưới hình thức CLB.

2.2.2.Chỉ tiêu

 Tổ chức CLB môn KHTN  và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo hoạt động có hiệu quả; có 02 sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong đó 1 sản phẩm KHKT và 1 sản phẩm về khoa học hành vi tham gia giao lưu tại cụm và dự thi cấp huyện.

Học sinh tham gia thi các môn TDTT, văn nghệ đầy đủ và đạt giải cao.

2.3 Đổi mới Kiểm tra đánh giá

2.3.1.Nội dung-biện pháp

- Tổ chức quán triệt trong giáo viên, học sinh và tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT ngày 12/12/2011 về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS. Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

- Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra được quy định trong CT GDPT hiện hành.

- Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát, đánh giá quá trình và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong thiết kế bài giảng và xây dựng các chủ đề, dự án dạy học; sử dụng linh hoạt và hiệu quả các PPDH. Tập trung dạy cách học, cách tư duy, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng và phát triển năng lực. Đa dạng hóa các hình thức học tập. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

- Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra 1 tiết trở lên, cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

- Đối với môn Giáo dục công dân: Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để nhận xét về hạnh kiểm của học sinh. Nhà trường hướng dẫn hình thức phù hợp để giáo viên môn Giáo dục công dân chuyển kết quả nhận xét sau mỗi học kỳ, năm học cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm ghi nội dung vào nhận xét cuối năm học ở phần dành cho nhận xét của giáo viên chủ nhiệm trong học bạ.

- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường; xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang thông tin điện tử của phòng GDĐT và nhà trường. Yêu cầu cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực sử dụng “Trường học kết nối”, tham gia các hoạt động chuyên môn về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Tổ chức các kì kiểm tra, kì thi đảm bảo nghiêm túc đúng quy định, không để chạy theo thành tích, không để gian lận trong thi cử.

2.3.2 Chỉ tiêu

100% giáo viên nắm vững yêu cầu, hình thức của một đề kiểm tra và việc đổi mới kiểm tra đánh giá theo tập huấn của bộ môn.

100% giáo viên vận dụng Thông tư 58 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá xếp loại học sinh THCS.

Phấn đấu đến cuối năm không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực yếu, kém dưới 3% Tỷ lệ học sinh lớp 9 TN THCS 100%. Có trên 20 học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp Huyện trong đó có 2 em đạt giải cấp tỉnh, trong đó có ít nhất 01 giải nhất. Có học sinh tham gia tất cả các cuộc thi, Hội thi (do huyện, tỉnh, Sở GDĐT tổ chức) và đạt chất lượng cao.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

3.1. Nội dung- biện pháp

Triển khai tốt các đợt tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên (trực tiếp và qua mạng); tổ chức tốt việc tập huấn tại trường, tổ/nhóm chuyên môn về các nội dung như: Phương pháp và kĩ thuật dạy học theo mô hình trường học mới; Phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Xây dựng chủ đề dạy học và sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật và cuộc thi khoa học kĩ thuật...

- Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học của trường, huyện. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lí qua trang mạng "Trường học kết nối". Chú trọng công tác tự bồi dưỡng.

- Đẩy mạnh việc chuẩn hóa năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh theo chương trình mới. Tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020". Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh thì được bố trí đi học để đạt chuẩn/yêu cầu trước khi phân công dạy học.

- Tổ chức đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên theo Công văn số 2559/SGDĐT-GDTrH ngày 12/9/2016 của Sở GDĐT trong hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp; nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi.

Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng "Trường học kết nối".

Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên môn Tiếng Anh, tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

Bồi dưỡng đội ngũ GV nòng cốt, GV giỏi để phát huy tác dụng trong phong trào thi đua “Hai tốt” lên kế họach bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ GV  tạo cơ hội cho GV tham gia học tập (trên chuẩn) học hỏi kinh nghiệm ở GV giỏi và các trường bạn các tổ chuyên môn lên kế họach cụ thể và phân công GV có tay nghề khá giỏi dự giờ rút kinh nghiệm cho GV có tay nghề hạn chế, GV giỏi dạy cho GV có tay nghề hạn chế dự học tập.

 BGH nhà trường dự giờ đột xuất để đánh giá đúng năng lực của GV và góp ý, rút kinh nghiệm. 

Các tổ chuyên môn tập trung vào các họat động chuyên môn thực hiện các chuyên đề đổi mới phương pháp trong sinh họat tăng cường thảo luận bàn biện pháp giải quyết những vướng mắc hạn chế nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy.

Yêu cầu 100% GV khi lên lớp phải có  phương tiện dạy học, sử dụng phương tiện dạy học phù hợp với đặc trưng bộ môn và nội dung bài dạy. Sử dụng tối đa các phương tiện hiện có vào tiết dạy, GV tăng cường việc tự làm ĐDDH. Trong năm các tổ chuyên môn ít nhất phải làm được 1 đồ dùng dạy học có giá trị bổ sung vào thiết bị của nhà trường.

Trong năm học tổ chức 2 đợt hội giảng , tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường.

Hội giảng, thi GV giỏi:

    Đợt 1: Thực hiện vào HKI. (tháng 10/2019)

   Đợt 2: Thực hiện vào HKII.(tháng 1+2/2020)

-Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường: Có trên 85% giáo viên dự thi, đạt trên 85% . Thi vòng tiết dạy: Từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2020; vòng năng lực: vào tuần 19 của HK 1 (sau khi kết thúc HK 1); vòng giải pháp : Tuần cuối của tháng 3/2020. Tổng kết vào đầu tháng 4/2020.

          - Trong hội giảng và thi giáo viên giỏi, GV xây dựng tiết dạy theo chủ đề, tăng cường tổ chức cho học sinh kĩ năng làm việc nhóm, dự án, kĩ năng hợp tác, kĩ năng chia sẻ,..

3.3. Chỉ tiêu phấn đấu

 100% GV có tay nghề xếp từ loại khá trở lên, không có GV có tay nghề xếp loại đạt yêu cầu.

100% tổ chuyên môn, CBQL, giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn trên trang web “ Trường học kết nối”, 100% học sinh tham gia học tập trên website này.

Giáo viên giỏi trường : đăng kí 36  phấn đấu đạt 36 số GV đăng kí dự thi.

4. Chuyên đề ngọai khóa

Tổ chức giao lưu sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường hoặc Nhóm trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; thực hiện có hiệu quả Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014, Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ GDĐT, Công văn số 2559/SGDĐT-GDTrH của Sở GDĐT trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên "nghiên cứu bài học" và đánh giá giờ dạy của giáo viên. Yêu cẩu trong năm học 2019 – 2020, mỗi tổ/nhóm chuyên môn thực hiện tối thiểu 02 chuyên đề dạy học dựa trên "nghiên cứu bài học"/năm học (1 chuyên đề tổ chức trong tổ, 1 chuyên đề tổ chức liên tổ theo Nhóm trường); tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm và nộp kết quả về Phòng GDĐT và qua diễn đàn trên mạng (có kế hoạch riêng).

Lịch trình thực hiện chuyên đề của TCM:

Chuyên đề thứ nhất của tổ chuyên môn: Trong tháng 10. Nội dung chuyên đề: dạy học theo chủ đề.

Chuyên đề thứ 2 của tổ chuyên môn: Trong tháng 11. Nội dung chuyên đề: Nghiên cứu bài học.

Chuyên đề thứ 3 của tổ chuyên môn: Trong tháng 12. Nội dung chuyên đề: Ngoại khóa hoặc trải nghiệm sáng tạo.

Chuyên đề thứ 4 của tổ chuyên môn: Trong tháng 2. Nội dung chuyên đề: dạy học theo chủ đề.

Chuyên đề thứ 5 của tổ chuyên môn: Trong tháng 3. Nội dung chuyên đề: Nghiên cứu bài học.

Chuyên đề thứ 6 của tổ chuyên môn: Trong tháng 4. Nội dung chuyên đề: Ngoại khóa hoặc trải nghiệm sáng tạo.

Tùy vào điều kiện thực tế của tổ chuyên môn mà lựa chọn môn phù hợp với từng thời điểm. Kết thúc năm học các môn phải đảm bảo đều thực hiện.

Thực hiện các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao  chất lượng giảng dạy bộ môn, góp phần bồi dưỡng  năng lực  chuyên môn và tay nghề cho giáo viên. Tăng cường triển khai các họat động ngọai khóa kích thích hứng thú học tập tìm tòi và nghiên cứu của HS, nằm nâng cao kiến thức xã hội và kỹ năng sống cho các em.

Triển khai tập huấn cho giáo viên nắm được chuyên đề “Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học”, phân công các tổ phụ trách chuyên đề cấp cụm, huyện theo phân công của chuyên môn phòng.

Ngay từ đầu năm các tổ CM thảo luận đưa ra nội dung chuyên đề cần thiết trong năm học.  Phân công  GV cụ thể.

5. Công tác  kiểm tra nội bộ trong nhà trường

5.1. Nội dung- biện pháp

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trong nhà trường. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những sai phạm quy chế chuyên môn. Giúp nhà trường nắm bắt chính xác tay nghề của từng GV. Tạo điều kiện cho GV phát huy những ưu điểm, khắc phục những nhược điểm trong chuyên môn nâng cao hiệu quả giáo dục.

Ngay từ đầu năm nhà trường thành lập tổ kiểm tra nội bộ gồm Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các tổ trường CM, các GV có tay nghề xếp loại giỏi của tất cả các bộ môn trong nhà trường.

Tập huấn lại các nghiệp vụ kiểm tra, quy chế đánh giá xếp loại GV, tổ CM để các thành viên nắm vững.

Lên kế hoạch phân công cụ thể cho những thành viên trong tổ thực hiện. Yêu cầu các thành viên làm việc nghiêm túc, khách quan, công bằng, đánh giá đúng quy chế trong kiểm tra phân làm 2 bộ phận: Kiểm tra tòan diện GV và kiểm tra chuyên đề.

* Kiểm tra toàn diện GV: Gồm kiểm tra về việc thực hiện quy chế CM (Hồ sơ giáo án thực hiện chương trình sọan giảng, chấm bài cập nhật điểm) và dự giờ từ 2 tiết trở lên

* Kiểm tra chuyên đề: Kiểm tra lịch báo giảng, sổ dự giờ, sổ đầu bài, sổ điểm cá nhân, sổ điểm lớp, giáo án, …

- Công tác kiểm tra toàn diện GV thực hiện ngay từ tháng 10/2019, chuyên môn và các tổ trưởng lên lịch kiểm tra hàng tuần.

5.2. Chỉ tiêu:

Kiểm tra toàn diện: 50 % .

Kiểm tra chuyên đề: 100%

Kiểm tra các tổ chức trong nhà trường 1 lần/ học kỳ

Tổ chuyên môn: Kiểm tra giáo án 2 lần /1 tháng

Kiểm tra HSSS 2 lần / học kỳ.

- 100% GV được phép dạy thêm ngoài nhà trường thực hiện đúng quy định về dạy thêm, học thêm.

V. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý

Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao...

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để năm học 2019-2020 có thể sử dụng sổ điểm điện tử trong các trường phổ thông và sử dụng hồ sơ điện tử áp dụng trong năm học 2019-2020 theo CV 1588/SGDĐT Lâm Đồng ngày 26 tháng 8 năm 2019.

Nhập số liệu vào hệ thống CSDL của ngành trên địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên… toàn ngành và trong báo cáo các cấp.

Nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lí phổ cập giáo dục-xóa mù chữ và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.

Sử dụng có hiệu quả   trang quản lý điểm. Địa chỉ: https://vnptschool.com.vn/

                                       Quản lý CBCCVC: http://qlcbccvc.lamdong.gov.vn

                                       Quản lý nhân sự: https://qlcb.vnptschool.com.vn

                                       Trang trường học kết nối: http://truonghocketnoi.edu.vn/

                                       Trang web của trường: thcsdinhlac.edu.vn

                                       Quản lý PCGD: pcgd.moet.gov.vn

6. Công tác bảo vệ và xây dựng CSVC, trang thiết bị đồ dùng dạy học

- Tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ CSVC cho từng CB – GV – NV  và HS trong nhà trường, thực hiện tiết kiệm trong việc sử dụng điện, tăng cường mua sắm CSVC, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy. Phấn đấu trong năm thư viện đạt thư viện tiên tiến. Tăng cường việc làm đồ dùng dạy học của GV, bổ sung vào trang thiết bị dạy học của nhà trường.

-Chỉ tiêu: Ít nhất 1 bộ sản phẩm ĐDDH / tổ/ năm

7. Công tác quản lý chỉ đạo

- BGH nhà trường lên các kế hoạch hoạt động và triển khai kịp thời đến tổ chuyên môn cũng như giáo viên. Tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ năm học của các GV và của tổ CM, chú trọng tăng cường công tác lãnh đạo của tổ chuyên môn. có biện pháp xử lý nghiêm minh và triệt để đối với những trường hợp vi phạm về quy chế CM, tăng cường việc kiểm tra của các tổ CM đến các thành viên trong tổ. Nhằm xây dựng trật tự nền nếp kỷ cương trong nhà trường thực hiện phương châm làm việc theo pháp luật. Lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam trong mọi hành động.

Thực hiện các loại hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT và Công văn số 1394/SGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2014 của Sở GDĐT quy định các loại hồ sơ sổ sách chuyên môn đối với các trường THCS. Tuyệt đối không phát sinh thêm sổ sách ngoài quy định theo Điều lệ trường học.

8. Công tác thi đua khen thưởng

 Nhằm đánh giá những kết quả phấn đấu của các CB-GV trong nhà trường trong một quá trình làm việc. Giúp họ thấy được những mặt mạnh để phát huy và những mặt còn tồn tại hạn chế để khắc phục nhằm hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học. Trong công tác thi đua khen thưởng phải đảm bảo công bằng, khách quan.

Phấn đấu cuối năm, kết quả của trường như sau:

- Nhà trường: Công nhận đạt cơ quan văn hóa, đạt tập thể LĐXS, duy trì kết quả trường đạt chuẩn Quốc gia; kiểm định chất lượng mức độ 3.

 - BGH: Đánh giá chuẩn HT, Phó HT, GV từ khá trở lên.

           - Chiến sỹ thi đua cơ sở:đăng kí: 20, phấn đấu đạt 08 

           - Giáo viên giỏi cơ sở: bảo lưu 15

           - Giáo viên giỏi tỉnh: bảo lưu 01.

 - Giáo viên giỏi trường: 37.

 - Lao động tiên tiến: Đăng kí:  51, phấn đấu 47

 - Học sinh giỏi huyện, tỉnh:  ít nhất 20 em ( Phấn đấu có 01 giải nhất Tỉnh)

 - Học sinh lên lớp thẳng: trên  97%

-  Lên lớp sau thi lại: trên 98%

 - Học sinh được công nhận TN THCS: 100%.

 - Công tác huy động học sinh ra lớp: trên 99,5%

 -  Duy trì sĩ số đạt trên  99%.

Trên đây, là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2019-2020, CB-GV-NV trong nhà trường đoàn kết, phát huy hết tinh thần, nghị lực và trí tuệ của mình xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh; giữ vững, duy trì và phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được trong các năm học trước, đồng thời ra sức đẩy lùi khắc phục dứt điểm những yếu kém, tồn tại nhằm tạo ra sự chuyển biến toàn diện trong trường, quyết tâm giữ vũng trường THCS Đinh Lạc là trường chuẩn quốc gia đạt trường tiên tiến xuất sắc cấp huyện năm học 2019 - 2020./.

 

Nơi nhận:                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

-Tổ CM;                                                                                                 P. HIỆU TRƯỞNG

-Lưu VT.

                                                              

           

                                                                                   

 

                                                                                                                          

                                               

           

                                                                                   

   

            

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 283
Hôm qua : 734
Tháng 04 : 2.362
Năm 2020 : 19.050