Monday, 30/11/2020 - 08:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đinh Lạc. Đc: 28/1 Đồng Lạc 2. ĐT: 0263-3773-494

Đề cương Vật lý 8

1) Thế nào là chuyển động cơ học? Nêu các dạng chuyển động cơ học.

2) Khi nào một vật được coi là đứng yên? Cho thí dụ, chỉ rõ vật làm mốc.

3) Tại sao chuyển động, đứng yên có tính chât tương đối. Cho thí dụ chứng tỏ chuyển động , đứng yên có tính chất có tính chất tương đối.

4) Vận tốc là gì ? Độ lớn của vật tốc cho biết điều gì và được xác định như thế nào? Viết công thức tính vận tốc.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I :  VẬT LÍ 8 :

Năm học : 2020 – 2021

 

LÝ THUYẾT

 

1) Thế nào là chuyển động cơ học? Nêu các dạng chuyển động cơ học.

2) Khi nào một vật được coi là đứng yên? Cho thí dụ, chỉ rõ vật làm mốc.

3) Tại sao chuyển động, đứng yên có tính chât tương đối. Cho thí dụ chứng tỏ chuyển động , đứng yên có tính chất có tính chất tương đối.

4) Vận tốc là gì ? Độ lớn của vật tốc cho biết điều gì và được xác định như thế nào? Viết công thức tính vận tốc.

5)  Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào đơn vị đại lượng nào? Nêu đơn vị của vận tốc.

6) Vận tốc của một ô tô là 36km/h. Điều đó cho biết điều gì?

7) Thế nào là chuyển động đều? Chuyển động không đều?

8) Tại sao lực là một đại lượng vectơ?                                                                       

9)  Nêu cách biểu diễn lực vectơ lực. Kí hiệu vectơ lực.

10) Thế nào là hai lực cân bằng? Một vật chịu tác dụng của các lực cân bằng sẽ thế nào ?

11) Trình bày lực ma sát trượt, ma sát lăn,  lực ma sát nghỉ. Mỗi trường hợp cho một ví dụ.

12) Chất lỏng gây áp suất như thế nào? Viết công thức tính áp suất của chất lỏng.

13) Trình bày lực đẩy Ác-si-mét? Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét.

14) Nêu điều kiện để nổi, vật chìm, vật lơ lửng.

 

BÀI TẬP :

 

 1. Một ô tô chuyển động trên quãng đường thứ nhất dài 720km với vận tốc 60km/h và đi tiếp quãng đường thứ hai dài 150km trong thời gian 3 giờ. Tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả hai quãng đường.

2. Một tàu ngầm lặn dưới đáy biển ở độ sâu 180m. Biết trọng lượng riêng của nước biển là 10300 N/m3. Hãy tính:

  1. Áp suất tác dụng lên mặt ngoài của thân tàu là bao nhiêu?
  2. Để có áp suất tác dụng lên mặt ngoài của thân tàu là 2163000 N/m2 thì tàu phải lặn sâu thêm bao nhiêu so với lúc trước.

3. Một vật hình trụ có thể tích V được thả vào một chậu nước thấy vật đó bị chìm 1/3 thể tích; 2/3 thể tích còn lại của vật nổi trên mặt nước.  Cho biết Dnước= 1.000kg/m3

Tính khối lượng riêng của chất làm vật? Biết rằng khi vật đã nổi thì  P = FA ( Trong đó: P là trọng lượng của vật; FA là độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét)

4 .Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 120m hết 30s. Khi hết dốc xe lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 60m trong 20s rồi dừng lại. Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường xuống dốc, quãng đường nằm ngang và trên cả hai quãng đường.

5: Một quả cầu bằng kim loại đặc, được treo vào lực kế ngoài không khí lực kế chỉ 3,9N, vẫn treo vật trên lực kế nhưng nhúng chìm quả cầu vào nước thì số chỉ của lực kế là 3,4N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.

a. Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng vào của cầu.

b. Tính thể tích của quả cầu.

c. Tính trọng  lượng riêng của chất làm quả cầu.

6) Haõy bieåu dieãn löïc sau:

- Moät vaät naëng 3kg ñaët treân maët saøn naèm ngang.

- lc kéo 1500 N có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.

- Lực kéo 2600N có phương nằm ngang, chiều từ phải qua trái.

 7. Một quả cầu bằng thủy tinh có khối lượng 1kg, khối lượng riêng 2700 kg/ m3 treo vào một lực kế. Sau đó nhúng vào nước. tính:

a) Trọng lượng quả cầu khi chưa nhúng vào nước.

b) Lực đẩy Acsimet lên quả cầu khi nhúng vào nước.

c) Lực kế chỉ bao nhiêu khi đã nhúng vào nước?

8: Bạn An đạp xe đạp từ nhà đến cổng trường dài 6km hết 30 phút, sau đó bạn An dắt bộ xe từ cổng trường đến nhà gửi xe dài 50m hết 1 phút.

          a) Tính vận tốc trung bình của bạn An trên cả quãng đường ?

          b) Đang đi trên đường, nếu gặp chướng ngại vật thì bạn An có dừng xe ngay được không? Vì sao ? Để lưu thông trên đường an toàn thì bạn An cần phải làm gì ?

 

HẾT

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 35
Hôm qua : 396
Tháng 11 : 5.767
Năm 2020 : 52.053