Thursday, 29/10/2020 - 20:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đinh Lạc. Đc: 28/1 Đồng Lạc 2. ĐT: 0263-3773-494

Anh văn 8 hệ 7 năm

 1. GRAMMAR:

UNIT 1

 1. Thì hiện tại đơn
 2. “enough”: đủ/ không đủ …. Để làm gì đó --à dùng để lý giải lý do tại sao một người không làm, hoặc chưa làm được 1 việc gì đó

Cấu trúc:   +  đối với tính từ:   S  + be/be not + ………+ enough + to V

                   + đối với danh từ:    S + V(s/es) + ………….+ N + to V

Tài liệu đính kèm: Tải về

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I TIẾNG ANH 8

 

 1. GRAMMAR:

 

UNIT 1

 1. Thì hiện tại đơn
 2. “enough”: đủ/ không đủ …. Để làm gì đó --à dùng để lý giải lý do tại sao một người không làm, hoặc chưa làm được 1 việc gì đó

Cấu trúc:   +  đối với tính từ:   S  + be/be not + ………+ enough + to V

                   + đối với danh từ:    S + V(s/es) + ………….+ N + to V

Ex: You are not old enough to drive the motorbike.

UNIT 2

 1. Thì tương lai gần ( be going to V)

Dùng để

 • nói về những dự định mà người nói quyết định làm tại một thời điểm xác định trong tương lai
 • dự đoán tương lai ở những thời điểm hiện tại

Phân biệt “will” và “be going to”:  “will” diễn tả dự định mới có từ thời điểm nói, “be going to” diễn tả sự việc có trước thời điểm nói

Cấu trúc

Khẳng định :  S + …/…./….. + going to + ……………..

Phủ định :      S + isn’t/am not / aren’t +   ……….. + ……………

Nghi vấn :   Is/ Am/Are + S + going to + ………………………..

Câu hỏi Wh:   Từ để hỏi (What/When/How..) + be + S + going to + V nguyên thể

 

Ex: I bought the fishing rod yesterday.            I am going to go fishing.

 

 1. Trạng từ chỉ nơi chốn: outside, inside, here, there, downstairs, upstairs.

 

Ex: He isn’t  upstairs.

 UNIT 3

 

1. Reflexive pronouns (Đại từ phản thân)

 

Là đại từ được dùng để diễn tả sự việc mà chính bản thân mình gây ra.

Personal pronouns

(Đại từ nhân xưng)

Reflexive pronouns

(Đại từ phản thân)

I

myself

You (số ít)

Yourself

You (số nhiều)

yourselves

He

himself

She

herself

It

itself

They

themselves

We

ourselves

 

                                     Ex: I have to cook the luch myself.

 

2. Modals: must, have to, ought to

a)       Must: phải

 

S + must + V

 

            * Must diễn tả ý muốn của người nói bắt buộc người nào đó phải làm gì.

Examples:

-          You must fill in a form.

* Must diễn tả một điều gì đó có tính chất bất ngờ mà trước đây người nói không nghĩ đến.

Examples:

-          I must save money for a new house.

* Must biểu đạt tình cảm riêng của người nói, khi người nói cho rằng điều sắp làm là cần thiết.

Examples:

-          I must feed the chicken.

 Trong thì quá khứ đơn, ta phải dùng had to chứ không được dùng must.

 b)       Have to: phải

 

S + have to + V

 

            * Have to mang tính chất làm vì nghĩa vụ, nhiệm vụ, bổn phận do nguyên nhân bên ngoài.

Examples:

-          I have to clean this house this week..

 * Have to còn diễn tả một việc nào đó mà chúng ta phải làm bên ngoài ý muốn của chúng ta.

Examples:

-          Students have to wear uniform when they go to school.

             c)    Ought to: nên          

 

S + ought to + V

 

Được dùng để cho lời khuyên hoặc đề nghị một việc gì đó.

 

3. Why - Because (Tại sao – Bởi vì)

 Khi muốn đặt câu hỏi để tìm hiểu nguyên nhân, lý do, ta dùng dùng why (tại sao).
 

Why + (trợ động từ) + S + V?

 

Hoặc                                                       

Why + could/must + not + S + V?

 

 Câu trả lời, ta dùng Because (bởi vì)

 

 

UNIT 4: 

 

1.Past simple tense (Thì quá khứ đơn)

Thì quá khứ đơn dùng để diễn đạt một sự việc đã xảy ra trong quá khứ, trong câu thường có các trạng từ chỉ thời gian như: yesterday, last week, last night …

a)   Past simple tense of To Be (Thì quá khứ đơn của động từ To Be)

 

* Affirmative form: (Thể khẳng định)

 

S + was/were

 * Negative form (Thể phủ định)

 

S + was/were + not

* Interrogative form (Thể nghi vấn)

 

Was/were + S + …?

 

b)   Past simple tense of regular verbs

 

*Affirmative form: (Thể khẳng định)

 

S + V-ed/V2(bất quy tắc

 

 *Negative form (Thể phủ định)

 

S + did + not + V

 *Interrogative form (Thể nghi vấn)

 

Did + S + V + …?

 

 2. Prepositions of Time (Giới từ chỉ thời gian)

 

In: được dùng cho tháng (month), năm (year), mùa (season), buổi trong ngày (part of the day), trong khoảng thời gian (duration).

-          in July; in September(month)

-          in 1985; in 1999 (year)

-          in summer; in the summer of 1969 (season)

-          in the morning; in the afternoon; in the evening (part of the day)

-          in a minute; in two weeks (duration)

 

At: dùng cho buổi trong ngày (part of the day), thời gian trong ngày (time of the day), lễ hội (celebrations), cụm từ cố định (fixed phrases).

-          at night (part of the day)

-          at 6 o'clock; at midnight (time of the day)

-          at Christmas; at Easter (celebrations)

-          at the same time (fixed phrases)

 

On: dùng cho các ngày trong tuần (days of week), ngày tháng (date), ngày đặc biệt (special holidays).

-          on Sunday; on Friday (days of week)

-          on the 25th of December (date)

-          on Good Friday; on Easter Sunday; on my birthday (special holidays)
 

After: sau, sau khi

 

Before: trước, trước khi
          E.g -    You should always wash your hands before meals.

Between: giữa, trong khoảng

          E.g. -          We must be there between 8.30 and 9.15.

 

 1. Used to: đã từng, thường, vốn

 

EX: When I was young, I used to go fishing.

 

Dùng để diễn đạt những hành động đã lặp đi lặp lại trong quá khứ nhưng bây giờ không còn nữa hoặc dùng để diễn tả sự so sánh giữa quá khứ và hiện tại.

 a)          Affirmative form (Thể khẳng định)

 

S + used to + V

 

 b)          Negative form (Thể phủ định)

 

S + didn’t use to + V

 

c)           Interrogative form (Thể nghi vấn)

 

Did + S + use to + V?

 

d)          Wh-questions:

 

What/Where + did + S + use to + V?

 

Who/What + used to + V?

 

 

 1. VOCABULARY:

 

CÁC EM ÔN TẬP TOÀN BỘ TỪ VỰNG CỦA UNIT 1-2-3-4

 

                ---------------------------------------------------------

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 113
Hôm qua : 158
Tháng 10 : 3.832
Năm 2020 : 45.940