TỔ VĂN PHÒNG

1. Bùi Văn Tới - TTCM

2. Võ Thị Thu Huyền - văn thư

3. Nguyễn Thị Thu Luyến - Kế toán

4. Nguyễn Thị Hương - Y tế

5. Nguyễn Thị Ngân - tạp vụ

6. Nguyễn Văn Hoài - Bảo vệ

7. Lê Thị Tám - Thiết bị