Tổng phụ trách Đội: thầy Nguyễn Ngọc Toán

BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI

HOÏ VAØ TEÂN

CHI ÑOÄI

Chc vụ

Nhiệm vụ được phân công

Hồ Phạm Thùy Lan

6a1

Liên đội phó

Phụ trách đội sao đỏ K6

Trịnh Thị Khánh Linh

6a3

ủy viên

Phát thanh măng non

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

6a4

ủy viên

Phát thanh măng non

Nguyễn Ngọc Tạo

6a6

ủy viên

Phát thanh măng non

Hoàng Thị Thúy Hằng

7a2

ủy viên

Phát thanh măng non

Nguyễn Thị Phương Thảo

7a3

Liên đội phó

Phụ trách đội nghi thức nghi lễ khối sáng

Lê Thị Thùy Linh

7a4

ủy viên

Phụ trách sao đỏ K7

Lê Hà Ngọc Bích

8a1

ủy viên

Thư ký cuộc họp

Trần Thị Thu Thảo

8a3

ủy viên

Phụ trách sao đỏ K8

Nguyễn Thị Yến Trang

8a4

Liên đội phó

Phụ trách đội nghi thức nghi lễ khối chiều

Đinh Thị Ngọc Ánh

8a5

Liên đội trưởng

Điều hành chào cờ buổi chiều

Trần Triệu Vi

9a1

ủy viên

Điều hành chào cờ buổi sáng

Bùi Nguyễn Thư Trúc

9a3

ủy viên

Phụ trách sao đỏ K9

Trần Thị Mỹ Trinh

9a4

ủy viên

Phát thanh măng non

Trần Quốc Khánh

9a5

ủy viên

Phát thanh măng non