CHI BỘ TRƯỜNG THCS ĐINH LẠC

1.  Nguyễn Văn Thảo - Bí thư chi bộ

2. Nguyễn Xuân Trung - Phó bí thư

3. Hà Thị Tuyết - Ủy viên

4. Bùi Thị Hồng

5. Nguyễn Minh Hiếu

6. Nguyễn Thị Hồng Nhung

7. Nguyễn Đăng Hải

8. Nguyễn Thị Hồng

9. Nguyễn Thị sáu

10. Nguyễn Thị Ngại

11. Đặng văn Dung

12. Nguyễn Thị Tâm

13. Trần Thị Thủy

14. Nguyễn Ngọc Toán

15. Trần Thị Huệ