CHI BỘ TRƯỜNG THCS ĐINH LẠC

1.  Nguyễn Minh Hiếu - Bí thư chi bộ

2. Nguyễn Xuân Trung - Phó bí thư

3. Hà Thị Tuyết - Ủy viên

4. Nguyễn Hữu Tân

5. Nguyễn Thị Ngân Hà

6. Nguyễn Thị Hồng Nhung

7. Nguyễn Đăng Hải

8. Nguyễn Thị Hồng

9. Nguyễn Thị Thu Luyến

10. Nguyễn Thị Ngại

11. Đặng văn Dung

12. Nguyễn Thị Tâm

13. Trần Thị Thủy

14. Nguyễn Ngọc Toán

15. Trần Thị Huệ